O NAS

O družbi Pro Kolekt
Pro Kolekt d.o.o. je bil ustanovljen leta 2004 s strani SID - Slovenske izvozne družbe. Naša osnovna dejavnost so izvensodne izterjave dolgov, vse bolj pa se uveljavljamo tudi kot ponudnik kakovostnih bonitetnih informacij. V letu 2023 je Pro Kolekt postal del skupine Atradius preko hčerinskega podjetja Atradius Collections.

We are included in a network of collection agencies worldwide, which allows us to expand our services territorially in accordance with the needs of our partners. Experience shows that local coverage in recovery is essential for its success. In this way, we have already managed the active collection of claims against debtors from all over the world in more than 86 countries. 

We place special emphasis on the regions where we have our subsidiaries: Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania. This is also where we achieve maximum success. Even as a provider of our services in Kosovo and Albania, we are becoming more and more recognizable, and in an otherwise problematic region, we are achieving good results with our local representatives.

Our contacts with debtors in recovery procedures are an important source of up-to-date information about the ongoing operations of companies. We also use this information to our advantage when evaluating creditworthiness or producing credit reports. We firmly believe that monitoring - following changes - is very important for the quality assessment of companies, because in times of turbulent changes, business decisions cannot be made safely based on static, old data alone. 

The SE European market offers countless entrepreneurial opportunities. At Pro Kolekt doo, through our subsidiary companies, we make it easier for you to enter and participate in the markets of SE Europe, as we save you a lot of trouble by advising on the establishment of branches and companies in this part of Europe.

o nas slika

We are a successful and internationally recognized company in the field of out-of-court debt collection and credit information, with an established network in SE Europe and connections in the system of collection agencies worldwide.

Poslovne usmeritve

Nudimo asistenco pri izvensodni izterjavi, sodnih postopkih in posredovanju bonitetnih informacij doma in v tujini.

Poslovnim partnerjem nudimo učinkovito izvensodno izterjavo v vseh delih sveta. Naša ožja specializacija je namenjena trgu JV Evrope, kjer smo ustanovili mrežo hčerinskih podjetij in tako postali eden izmed najpomembnejših akterjev pri izterjavah v tem delu Evrope.  

Svojo prvotno dejavnost smo obogatili in razširili na podajanje ažurnih bonitetnih informacij,monitoring, nudenje asistence v sodnih postopkih doma in v tujini ter pomoč pri ustanavljanju podjetij v JV Evropi.

Teritorialna pokritost

 

Družba Pro kolekt d.o.o. je vključena v mrežo partnerskih agencij, ki vršijo izterjave in nudijo bonitetne informacije po celem svetu. To nam omogoča, da naše produkte in storitve teritorialno širimo v skladu s potrebami naših naročnikov. Izkušnje namreč kažejo, da je lokalna pokritost pri izterjavi bistvenega pomena za njeno uspešnost. Aktivno izterjavo dolgov zoper dolžnike iz celega sveta smo tako vodili v več kot 80 državah, naša povezanost v sklop izterjevalnih agencij pa nam omogoča izterjavo v več kot 120 državah sveta.

O Atradius collections

O Atradius Collections

S prisotnostjo v 40 državah Atradius Collections
zagotavlja storitve izterjave v 96 % držav po vsem svetu. Naša široka paleta storitev, ki segajo od zunanjega upravljanja terjatev in izvensodnih izterjav do sodnih izterjav, pomaga podjetjem po vsem svetu pri izterjavi neporavnanih računov in učinkovitem upravljanju terjatev.

Mediji o nas
Kadri

Kakovostna ekipa je ključ do uspeha.

Zavedamo se, da so znanje in izkušnje bistvenega pomena za doseganje ustreznih rezultatov. Odlikuje nas visoka izobrazbena struktura (pravniki in ekonomisti). Skrbno pazimo, da imamo v ekipi ljudi, ki svoje delo opravljajo zavzeto in strokovno.

Prijava na novice:
POŠLJI