BONITETNE INFORMACIJE

Bonitetne informacije in monitoring
Obvladovanje tveganj je eden od ključnih dejavnikov uspešnosti v sodobnem poslovanju in prvi pogoj za ohranjanje konkurenčne sposobnosti podjetja. Tudi v poslovnem svetu se je namreč uveljavilo načelo, da je bolje preprečiti kot zdraviti.

BONITETNE INFORMACIJE

Z nekaj denarja, ki ga podjetje odšteje za bonitetno informacijo, lahko prihrani na tisoče evrov, ki bi jih izgubilo, če bi sklenilo posel z družbo, ki se duši v dolgovih ali pa nima jasno opredeljene vizije o prihodnosti.

Za zavarovanje finančnih tveganj naše podjetje nudi kakovostne in ažurne bonitetne informacije o gospodarskih subjektih iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Bolgarije, Romunije in Madžarske. Kakovost našim bonitetnim poročilom zagotavlja posebej razvita metodologija. Poleg tega pa moramo poudariti, da je vsako bonitetno poročilo skrbno pregledano s strani visoko kvalificiranega člana naše ekipe. Za zadovoljitev različnih potreb naših naročnikov smo izoblikovali različne produkte, do katerih lahko naši naročniki enostavno dostopajo preko spletnega portala PK-NET. 

MONITORING

Preverjanje bonitete kupca nam da oceno stanja v določenem trenutku, monitoring pa zagotavlja obveščenost o ključnih spremembah tekom celega leta.

V današnjih časih se v gospodarskih subjektih dogajajo spremembe pogosteje in obširneje kot kdajkoli poprej. Glede na otežene gospodarske razmere in še posebej zaostreno likvidnostno situacijo je izrednega pomena pravočasna obveščenost o spremembah, ki se nanašajo na vaše poslovne partnerje.  Pravočasno razpolaganje z ustreznimi informacijami je ključno za sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev. S tem namenom je Pro Kolekt je za vas razvil storitev »Monitoring«, ki je nadgradnja običajnih bonitetnih poročil. Ko berete bonitetno poročilo, izdelano na podlagi bilanc preteklega leta, gledate v zgodovino. V sedanjih časih pa vemo, da zgodovina ne more in ne sme biti edina podlaga za sprejemanje poslovnih odločitev. 

slika izterjave dolgov

Kakovostne in ažurne bonitetne informacije pomagajo obvladovati finančna tveganja. Z vzpostavljeno mrežo na območju JV Evrope in povezavami širom sveta vam zagotovimo prave podatke.

Prijava na novice:
POŠLJI