NPL & UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

NPL & Upravljanje premoženja

Pro Kolekt nudi storitev upravljanja z nedonosnimi posojili, kjer investitorju, ki se odloči za nakup posameznih posojil ali portfelja posojil, nudimo vso potrebno podporo za maksimiziranje poplačila iz naslova terjatev (izvensodna in sodna izterjava, finančno prestrukturiranje, nadaljnja prodaja sredstev, upravljanje premoženja, zaseženega v izvršilnih in sodnih postopkih).

V okviru svetovanja povezanega z odprodajo in saniranjem slabih terjatev je ključnega pomena razumevanje tržne vrednosti NPL-ov, ki so izkazani v bilancah bank. Glede na to, da smo del skupine KF Finance, družbe, ki je na trgu finančnega svetovanja ter vrednotenja nepremičnin in podjetij dobro uveljavljena, smo na podlagi naših izkušenj sposobni oceniti tržno (in likvidacijsko) vrednost nedonosnih posojil ter njihovega zavarovanja, tako za namen prodaje kot tudi za namen nakupa.

Storitve vrednotenja nedonosnih posojil vključujejo:

  • Oceno vrednosti nedonosnih posojil posameznih podjetij (ang. single corporate non-performing loans)
  • Oceno vrednosti portfeljev nedonosnih posojil (corporate in retail)
  • Dodatno nudimo tudi pravni in finančni skrbni pregled kreditne dokumentacije, pripravo ustrezne transakcijske dokumentacije in druge storitve vezane na postopke prodaje in nakupa nedonosnih posojil.

Pro Kolekt se ukvarja tudi z vrednotenjem in upravljanjem nedonosnih posojil.

Prijava na novice:
POŠLJI